Dataløsninger for

Renseri- og Vaskeri-bransjen

 I tillegg kan vi tilby:
- RFID / Strekkodeløsninger
- Merkesystemer / sveiseutstyr
- Etiketter
- Matteruller / lagersystemer
- Rekvisita
- Konsulenttjenester

Dataløsninger for

Renseri- og Vaskeri-bransjen

I tillegg kan vi tilby:
- RFID / Strekkodeløsninger
- Merkesystemer / sveiseutstyr
- Etiketter
- Matteruller / lagersystemer
- Rekvisita
- Konsulenttjenester

Vi har kunnskapen  - du har mulighetene!

CleanSoft har vært i bransjen i mer enn 30 år og har sammen kundene utviklet løsninger for vaskeri- og renseribransjen i Norge.

Vi har inngått strategiske partnerskap som gir dere tilgang til ledende løsninger på verdensbasis.

Konkurrenter har kommet og gått, men CleanSoft har bestått.

CleanSoft har lang og bred erfaring fra vaskeri- og renseribransjen. Vi utviklet strekkodeløsninger før de fleste visste hva en strekkode var, eller hva dette kunne brukes til. Vi hadde en logistikkløsning for matter før markedet forsto at matter kunne være et viktig forretningsområde. Vi har automatisert datakassen i renserier med kvitteringer og tags, og koblet systemet opp mot automaiske transportsystemer. Vi har utviklet webbaserte bestillingsløsninger, og mye mere. Alt dette er videreført gjennom de nye løsningene vi nå kan tilby gjennom våre partnere.

Merkeutstyr

Vi leverer alt av merkeutstyr  som tekstiletiketter og plast-etiketter for påsveising, eller selvklebende plastetiketter  for f.eks. vognidentifikasjon.

Vi kan også tilby dekaler, transparenter for profilering og merking av tøy.
I tillegg tilbyr vi en full produktlinje på sveiseutstyr for tøyetikettene. Sammen med thermotransfer skivere, gjør dette oss produkter gjøre oss til din total-leverandør  av merkeutstyr til en konkurranse-dyktig pris.

Sjekk www.polymark.co.uk  for detaljer.

Radio Frekvens IDentifikasjon (RFID)

Radio Frekvens IDentifikasjon (RFID) er en metode for å identifisere og spore objekter ved å benytte radiooverføring.

En RFID brikke (transponder/passivt minne), består av en IC chip som er festet til en liten antenne, og inneholder lesbar informasjon som unik ID og andre relevante data

https://www.invengo-textile.com/

SMS fra DCCS-systemet

Send SMS direkte fra systemet om at tøyet er ferdig.Send SMS automatisk til de som har glemt å hente tøyet.

Du unngår at butikken er full p.g.a. uavhentet tøy. Dyrt er det også hvis du ikke har fått forhåndsbetaling da. Kundene det gjelder kan nå automatisk få beskjed når det er ferdig. Skulle de allikevel glemme å hente det, får de påminnelse pr. SMS med jevne mellomrom helt til tøyet blir hentet.

Alt dette går automatisk og du slipper å tenke på det!

Billig er det også. Du kan sende meldinger til under 20 øre pr. stk, og det får du ikke til engang på telefonen din!

DCCS renseriløsning

Det førende og mest utbredte system til effektiv og økonomisk drift av renserier.

Løsningene kjennetegnes ved sitt enkle grafiske grensesnitt og store fleksibilitet.

Systemet er modulært, og kan bygges ut etter hvert som behovene oppstår. Da har du til enhver tid et system du bruker fullt ut. les mer