Barcellos - ny dataløsning for vaskeribransjen

Vi har valgt for deg. Vi har tegnet en distribusjonsavtale med Barcellos LTD, et engelsk softwarehus 30 år gammelt! som utvikler og selger dataløsninger for vaskeribransjen.

Årsakene til at det er gjort et slikt valg er flere:

  • Det er en av de mest velprøvde og komplette løsningene for vaskeribransjen på verdensbasis idag, med et moderne grafisk grensesnitt og en robust SQL database i bunn.

  • De er språknære og i samme tidssone

  • Det er et åpent system som allerede kjører på mange anlegg i Storbritannia og på kontinentet med stor suksess.

  • Det finnes som internasjonal (flerspråklig) løsning, selvfølgelig også på norsk!

  • Det er utviklet med et moderne grensesnitt på en kraftig databaseplattform med en Internettmodul som gjør at kunden kan koble seg opp direkte mot vaskeriet.

  • Vi får på denne måten en større sikkerhet for brukerne med en større organisasjon bak oss, og totalt vil dette også være en stor berikelse for Barcellos  som igjen vil komme brukerne til gode, både nasjonalt og internasjonalt.

  • Man vil overføre den kunnskap som ligger i CleanSofts systemer til Barcellos for å ivareta nasjonale/spesielle funksjoner.

  • Vi har lang og bred erfaring i bransjen som videreføres i ny løsning, og synergieffektene av dette er  betydelige.

  • Vi konserverer den kunnskap vi har om bransjen gjennom det nye systemet.

Når det gjelder CleanSoftsystemene, vil disse bli vedlikeholdt som vanlig parallelt med dette, og det ingen motsetningsforhold eller konkurransesituasjon mellom den nye løsningen og CleanSoft. Brukeren vil selv ta stilling til hvilken løsning som best tilfredsstiller behovet.


Tilgjengelig informasjon: