Vi har kunnskapen  - du har mulighetene!

CleanSoft har vært i bransjen i mer enn 20 år og har sammen kundene utviklet løsninger for vaskeri- og renseribransjen i Norge.

Vi har inngått strategiske partnerskap som gir dere tilgang til ledende løsninger på verdensbasis.

Konkurrenter har kommet og gått, men CleanSoft har bestått.

CleanSoft har lang og bred erfaring fra vaskeri- og renseribransjen. Vi utviklet strekkodeløsninger før de fleste visste hva en strekkode var, eller hva dette kunne brukes til. Vi hadde en logistikkløsning for matter før markedet forsto at matter kunne være et viktig forretningsområde. Vi har automatisert datakassen i renserier med kvitteringer og tags, og koblet systemet opp mot automaiske transportsystemer. Vi har utviklet webbaserte bestillingsløsninger, og mye mere. Alt dette er videreført gjennom de nye løsningene vi nå kan tilby gjennom våre partnere.

Cleansoft skal innenfor denne bransjen utvikle eksisterende løsninger, finne nye prosjekter og løsninger. I et marginalisert marked med knallhard konkurranse, finnes det fremdeles store inntjeningsmuligheter og realisering av investeringene på kort tid innenfor det vi kan levere. Med den kompetansen vi har, kan vi også utføre rådgivningsfunksjoner, delta i prosjektering, kravspesifikasjoner, anbudsinnbydelser, utstyrsvurdering og prosjektledelse.