Hva er Positek RFID?

Positek RFID er en ledende leverandør av RFIDklargjorte sorterings- og sporings-systemer for tekstilutleie-industrien, eller rett og slett vaskeribransjen

Bakgrunn.

Positek RFID ble stiftet i 2001 for å spesialisere seg på å tilby prosessforbedringer basert på bruk av RFID.  Bedriften har vært en teknologileverandør til industrien siden 1973, hvor de har betjent arbeidstøyutleie, utleie av glattøy, utleie av selskapstøy, medisinsk tøy, rens, med mere. Løsningene gjør at kundene reduserer arbeidskraft, øker kundetilfredstillelsen, reduserer kapitalkostnadene, frigjør lager/gulvplass og åpner nye foretningsområder. Vi ser frem til å arbeide med akkurat deg for å bistå deg med det samme som alle disse kundene har gjort, og dermed bli mere lønnsom.

CA Sort - Sortering/sporing av matter.

RFID Antenner installeres på eksisterende matterullere.

Positek RFID har utviklet antenner for montering på matterulleren din! Dette betyr ar man kan lese hver matte idet den pososjoneres for rulling.

Eliminerer antall ganger man må håndtere mattene.

85%  av  mattene som rulles, blir øyeblikkelig tilordnet en rute som de er påkrevet i. Kun 15% av mattene går til lager. Mindre håndtering betyr mindre arbeidskraft. CA Sort gir muligheten til å plukke på hvilke ruter man ønsker, og etter hvilken prioritet dette utføres.

Reduserer behovet for lagerplass på matteavdelingen.

CA Sort gjør at man lett  kan organisere de utgående mattene  i passende rutecontainere/vogner  etterhvert som de rulles istedet for å plassere matten på lager for senere å hente den frem. Lagerbehover reduseres dramatisk.

Rull matter og bygg ruter med mer enn 125 matter pr. time!

CA Sort brukere behandler minst 125 matter pr. time. Dette inkluderer å organisere det mobile lageret,  rulling, merking og sortering av matter  til riktig enhe.

Spor alle mattene til ruten eller kunden

CA Sort kan skrive ut en etikett for alle mattene med en subetikett som inneholder en strekkode.  Når en standardmatte blir levert til kunden, fjerner sjåføren denne etiketten, og limer den på leveringsliste e.l. Ved tilbakekomst blir strekkoden scannet og tilordnet kunden enten ved hjelp av matteadminstrasjonssystemet eller CA Track, et annet system fra Positek RFID.  Hvis dette systemet har støtte for en håndholdt terminal (PDA) som kan utstyres med en RFID Kort leser, kan etiketteutskriften og scanningen etterpå erstattes av kun en scanning av sjåføren.   Hvis man bare er interressert i rutetilordning, må man ikke utføre annen lesing enn den som foregår ved matterulleren.

Reduser kostnadene med 50%

CA Sort gjør at man vet at man til enhver tid har oversikt over mattelageret. Ved sporing (RFID) av bulk og logomattene til kunden, kan man avdekke hvor  svinn og skader oppstår. Ved å scanne retur, kan man også forvisse seg om at sjåføren virkelig bytter mattene. Disse kontrollene vil redusere matteforbruket med 50% eller mer.