Radio Frekvens IDentifikasjon (RFID)

Hva er RFID?

Radio Frekvens IDentifikasjon (RFID)  er en metode for å identifisere og spore objekter ved å benytte radiooverføring. De mest benyttede og ISO-standardiserte frekvensene som benyttes for dette, er 13.56 MHz (High Frequency) og  800-900MHz (UHF).
En RFID brikke (transponder/passivt minne), består av en IC chip som er festet til en liten antenne, og inneholder lesbar informasjon som unik ID og andre relevante data.  Denne er pakket inn i komposittmateriale slik at den kan motstå og fremdeles være operativ etter vask, rens, trykk, kjemikalier og høy temperatur som kjennetegner de tøffe prosessene til bransjen. Størrelse er som en liten mynt, og de minste brikkene er bare litt over 1 cm i diameter, og ca. et par mm tykk.
Lesbarheten er typisk 20-30 cm ved HF, og flere meter ved UHF, og man kan lese mange på en gang (bulk), f.eks. en sekk med mopper.
Vaskeribrikkene har ikke batteri som køfribrikkene, men blir aktivert innefor RFID-antennens  magnetfelt/leseområde, og her vil brikkeinformasjonen bli lest automatisk. Denne informasjon er gjerne koblet mot en brukerdatabase hvor alle objektene er definert, i vår kontekst som en relasjon mellom et produkt og den som disponerer produktet i øyeblikket med all tenkelig informasjon og historikk om dette objektet.

De virkelige fordelene med RFID

 

Forskningsstudier har vist at RFID gir forbedring på flere områder som inkluderer:

  • Minst 20% reduksjon i arbeidskraft ved arbeidsintensive prosesser
  • 25% reduksjon i lager

RFID teknologi  gjør det mulig å automatisere arbeidsintensive prosesser, gjenkjenning og sikring av deres varer, og realisere sanntids lageroversikt og synliggjøring av verdiene.

Den fremste fordelen av RFID fremfor optisk lesbare koder (f.eks. strekkoder, 2D koder), er det faktum at man kan identifisere flere objekter samtidig, automatisk uten en gang å se brikkene, mens man ved bruk av optisk lesbare koder er avhengig av at de er synlige og i et lesbart plan, og må leses 1 og 1.

RFID brikker kan leses (eller skrives til) med en avstand opptil flere meter, og også i bevegelse, i enhver tenkelig vinkel, gjennom andre objekter, f.eks en bordplate, og uten å ha behov for å være visuelle. 

Man kan lett doble, kanskje 3-doble produktiviteten ved en registreringsstasjon i forhold til å benytte strekkoder.

Les mer på INVENGO sine hjemmesider  www.invengo.com